Selasa, 12 Mei 2009

Agi pacaran enak2 ko kon kawin neng Bu Siti


Gemiyen tahun '84-'85. Nyong belajar pacaran. Wong jenenge belajar ya tekun dong. Ngalor-ngidul bareng. Explorasi anatomi dan laen sebagenya. Lha Bu Siti Rock'n Roll rupane ora patiya seneng dengan aksine nyong sing kaya mimi lan mintuna (Ujar-ujar-e) . Lha inyong dipanggil, wong loro kambi pacar itu.

Bu Siti : Apa enggane ko wis demen banget apa kambi kuwe (sembari bibir beliau
menunjuk bocaeh wadon)
inyong : enggih bu
Bu Siti : Lha ko (sambil ngode maring bocaeh wadon)?
wadon : iya bu
Bu Siti : Iya bener tapi dalanmu teksih pada tangeh lho, apa tahan gutul kawin ngko
Inyong : Ya tahan bae bu. Kawin siki ben gelem koh
Bu Siti : Angger kaya kuwe ngko tek komongna wong tuwa mu pada lho
Inyong : Ngonoh Bu
Bu Siti : Siap temenan apa ko?
Inyong : Ya iya laaaah, masa iya dong, mulan jamilah udele bodong
Bu Siti : Mulan Jamilah si sapa?
Inyong : Demenanne Ahmad Dhani, awake putih kaya sapi
Bu Siti : Ahmad Dhani kuwe sapa?
Inyong : Mulane Bu, gaul rika toli, sekali2 plesir to the future nunggang mesin waktu
ngapa..
Bu Siti : Ala mbuh lah, siki sing penting ko siap kawin ya
Inyong : Siap, Bu.

na ujar-ujare nyong wedi diancem kaya kuwe trus tambah kendho goli pacaran. O ya ora, palah tambah ndeles iya. Mung terus inyong deputus neng bocaeh wadon. Sebabe inyong jere SEMRAWUD wonge..

Pengakuan Engky di milis deltu

Senin, 11 Mei 2009

Our best game was "In The Middle of Nowhere" PART II


Sepanjang jalan endro ngomong bae kambi prengas-prenges neng mburi, "kiye kayane nyong ngerti ming endi kyeh.."

"Wis ora mungkin, ya. Ko kena menang ping bola-bali tapi sing siki wis titi wancine. Ora bisa wong menang terus ora nganggo kalah." Ujarku kaya kuwe ming Endro.

"Okeyh, Eng, jajal, arep gutul ngendi tek tutna.. mesti teyeng bali nyong."

Singkat kata perjalanan wis gutul Sumbang. Inyong tetep gawe deception, tek gawa ngalor dhisit nembe ngidul maning balik maring area perumahan tempat prostitusi desa tersebut. Tek blesekna mlebu gili lemah mlebu ngulon. Dalanne sempit. Tapi nyong cukup familiar liwat gili kuwe. Mlebu ana nek setengah kilo, ngantekan gutul area sing wis langka umah. Anane wit-witan cengkeh kambi wit2an alas. Tek blesekna mlebu alase wong, mlebu jero banget gutul tengah.

"Deneng mblasak-mblasak kebon, Eng? Mbok ana ulha lho. Ko kemutan Bokir (Utanto Basar; adik kelas) mbok, ketiban ulha pas agi mancing kambi Witjak? --- heh heh nyong ngerti kiye ngendi, nyong ngerti kiye ngendi"

Wis krasa cukup jero inyong mandheg. Motor depateni. Endro njaluk tulung diudhari bentinge. Wis udhar, gedheg2 mbenerna orientasi. Clingak-clinguk kambi mikir, mikir. Biasane angger wis kaya kuwe terus dheweke mlaku keliling sekitar golet arah karo berusaha golet hint kira-kira neng endi. Saben di drop ming endi bae mesthi kaya kuwe. Wis tau mbiyen gobloge aku tek gawa maring daerah Notog, lha inyong ora kemutan lamona leluhure Endro kuwe wong daerah kono (Kalirajut) ya terang bae dalam sekejap mata Endro terus cemplak bae, "Yuh bali siki!"

Lha siki neng Sumbang, walopun Endro familiar neng daerah kiye tapi harapanne dheweke bakalan ora ngira Inyong bakal ngedrop neng teritorial e dheweke. Nek bahasa intelijen ne ya probe the eagle's nest.

Beberapa saat kuwe, clingak-clinguk. Wis tek tunggu-tunggu, kata-kata menyerah, apa langsung naik motor (nek wis neng motor dalam 10 menit ora teyeng nemu jalan balik berarti KO). Suwe tek tunggu3 teksih tetep clingak-clinguk karo mondar-mandir. Terus dheweke takon, "Nyong orientasi mlaku lewih adoh semending, olih pora?" Nyong njawab, "Karepe ngonoh. Asal sportif bae" Terus jere Endro maning, "Ya wis, nyong tek muter dhela ya, ko aja ngendi3, kene bae." "Iya, wis."

Endro klepat mengilang. Nyong jagongan neng motor kambi udud. Dhewekan. Udud, seler entong, endro ora muncul. Nyumed udud maning, serot ngasi entong, endro ora muncul3 juga. Gemblung suwe temen, maring ngendi kye batinku. Mesti curang wis mlaku gutul pasar, terus balik3 ngomong kesasar, terus ngerti3 wis teyeng balik dengan lancar kaya kuwe. Udud maning. Entong udude, durung balik juga. Ora bener kyeh..

Motor tek tuntun turut gili lemah, sengaja ora tek onekna mbok di enteni endro neng suatu titik terus ngece, "Wedi apa neng alas dhewek, Eng?" Terus motor tek tuntun ngasi wis perek area dusun. Nyong ya clingak-clinguk e mbok weruh Endro seklebatan. Nah, pas-pasan ana ibu3 nggawa rantang. Dia merhatikan inyong sing kaya nggolet sesuatu. Terus takon ibu3ne, "Madosi napa, Mas?"

"Madosi rencange kula, larena lemu cemeng kacamataan bathuke amba."
"Kaose putih, nggih Mas?"
"Enggih leres. Semerep napa, Yu?"
"O enggih nika larene, teng nggriya sing lawange abrit, njenengan lurus ampun gutul margi terus menggok ngidul. Mangke onten griya sing lawang-e abrit. Wau kalih sing namine Sukinah."

Oooo dasar,, basan wis kesuwun langsung tek parani nggon sing ditidokna ibu3 kuwe mau. Umah sing lawange abang. Langsung parkir, langsung tek leboni. Wong wadonan sing neng kono mempersilakan inyong masuk."Mangga, Mas, ngunjuk napa, bade istirahat napa dll.." "Anu mboten mba, nenggoni rencang kula, kalih mba Sukinah." "Ooo sing lemu kae miki yaa.. Iya kae miki wonge lucu banget prengas-prenges jere lagi desambi angon wedhus mampir. Wedhus-e pundi?" "Genah kula niki wedhus-e, ditandur teng alas ko wau." "Deentosi mawon, Mas, sekedhap malih toli medal, wong mpun ket wau."

Bener bae, ora suwe Endro metu kang kamar kambi Mba Sukinah sing rambute kriting kaya Dee Dee McCall (partner-e Hunter). Mrenges, kambi aseng nyong metu, terus ngomong, "Nyerah nyong, Eng. Ora ngerti dalan bali. Ko ngarep lah!" langsung Endro nyemplak neng jok mburi. Sepanjang perjalanan balik endrone ora ngoceh. Kayane turu. Lemes.

Pengakuan Dimas Engky Widiokongko di milis deltu

Rabu, 06 Mei 2009

Ditemukannya Widiyoko PambudiMelalui perburuan yang panjang, akhirnya sahabat kita Widiyoko Pambudi ex Fis2 yang sempat diberitakan meninggal berhasil ditemukan, segar bugar, gagah, dinas sebagai tentara di Malang (sementara lagi tugas belajar di Bandung). Badannya tetep langsing, atletis seperti tampak dalam gambar.
Alhamdulillah, panjang umur Wiwid, sahabat kita semua...

Our best game was "In The Middle of Nowhere" (Part 1)


Nyong ganu pas SMA meh ben ndina dolan karo Endro. Kenapa karo Endro terus? Sebab Endro thok sing gelem dolan amben ndina karo inyong. Na men ora "bete" kita berdua slalu berusaha golet ide ngapa bae lah. Terutama sing ora perlu metu duwit akeh. Soalle beda urusan angger pas agi duwe duwit (tuku Mansion House si jelas, dijamin ora bete)

Salah siji permainan sing paling kita gemari adalah "In The Middle of Nowhere". Yaitu kita boncengan naik motor, sing mbonceng siraeh diblebed benting (stagen) dadi ora weruh apa2 (kaya mumi). Terus digawa maring suatu titik sing paling nderik, dan sampe disitu blebedan benting pembonceng diudhari dan ganti dia yang bawa motor kembali ke titik tadi berangkat dari mana. Angger ora bisa nggawa balik (keder) berarti kalah.

Lha inyong sering banget kalah (endro pinter banget angger gawe deception; contone orientasi araeh inyong dadi bingung soale diubeng-ubengna neng lampu tengah alun2 ngasekan ping rong puluh ana; ngasi inyong mutah3). Lokasi titik drop-e endro anu kenthir; tau neng Kalibogor (perek sareanne Mbah Jembluk) jan nyong keder-e por. Terus tau neng kebocoran manjat maning nganah (Sunyalangu apa kae jenenge), ujarku neng baturaden inyong bingunge porr. Terus tau degawa maring Pegalongan neng pinggir kali logawa Patikraja (goli deception pinter banget; api3 takon ngewong; karang kmiri pundi?; ya bayangane inyong karang kmiri cilongok ya).

Tau saking judheg-e nyong kalah terus tiba3 nyong duwe ide iseng. Pas endro sing "masang" tek gawa bae maring Curug Ceheng ngalor maning nganah (Banteran, Sumbang) tek blesekna maring kampung3. Ngertine inyong kono kuwe distrik lampu merah. Akeh pangkalan prostitusi desa neng umah2 penduduk. Inyong paham, endro apal banget daerah ngonoh soalle endro termasuk pemerhati social disease yang satu ini, paling angger mbukak benting ngko misuh2..

Ya bener bae, neng nggili dalam perjalanan endro wis ngoceh, "kayane nyong apal ambune kiye maring ngendi lho, Eng." Tek jawab, "Wis meneng bae ko, Ndro, sing penting ko teyeng bali ora, mengkone." Jere Endro maning, "Kecil, yaaa..."

to be continued...

( nyong gelem nerusna critane angger ana tanda aman sekang moderator, soale dongenge inyong akeh berisi explicit materials)

Pengakuan Polos dari Engky, the true story

Caleg Partai Deltu Gagal ke SenayanMasih ingat Caleg no 20 Partai Deltu? Ternyata dari hasil perhitungan sementara, perolehan suaranya tidak mencukupi untuk dapat memperoleh kursi di Senayan. Berikut gambar terakhirnya, terekam oleh wartawan Deltu.
Olalaaa..., ternyata dia hendak berkonsultasi ke warung Bu Yono, atas kegagalan dia meraih kursi parlemen. Semalaman nggak bisa tidur memikirkan biaya ratusan juta yang sudah terlanjur dikeluarkan, tidak sebanding dengan perolehan suara yang didapat, hiks

Selasa, 05 Mei 2009

4 Cewek Selebritis SMA2


4 ibu-ibu ini, pada jaman SMA tempo doeloe adalah primadona yang paling banyak dibicarakan cowok2 seangkatannya. Bahkan ada yang sampai berantem untuk memperebutkannya.
Dari kiri ke kanan, Nina, Alfina, Wuri Hastuti, Feni Arini. Sekarang, walaupun 22 tahun berlalu, mereka tetep cantik khan

Endro VS Siti Nurhaliza (Kisah masa2 SMA)


Neng TV akhir3 kiye rame kasus model Indonesia disekap Pangeran Malaysia. Inyong dadi kemutan analisane Endro pirang taun kepungkur pas rame-ramene bom.
“Negara-negara ASEAN rata2 kebagian rusuh, bom, dan laen sebagenya. Thailand Selatan ( berbatasan karo Malaysia) di bom dan rusuh. Filipina, sering kena bom juga. Indonesia, ana JW Marriott ana Kedubes Australia, ana bom Bali ping pindho (gembonge wong loro sekang Malaysia, sing siji wis dipateni). Naaa siki pertanyaanne. . sing mandan aneh lan angel dinalar”:

KENAPA KO MALAYSIA ORA TAU KEBAGEAN RUSUH APA MANING BOM??
PADAHAL NENG MALAYSIA – SINGAPUR APA MANING, AKEH BANGET KONSTELASI KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA SASARAN TEROR. (ADOH SEDURUNGE MANGSAN BOM, WIS AKEH PABRIK PADA PINDAH SEKANG BATAM MARING MALAYSIA; CONTONE PABRIK HARDDISK MAXTOR, QUANTUM WIS PINDAH NGANAH AWIT PERTENGAHAN SANGANGPULUHAN)

NEK MASALAH MAKSIYAT MALAYSIA YA MERIAH. ANA GENTING HIGHLAND (NGGON WONG PADA NIAM), TERUS ANA DISTRIK (NGGONE NENG NGISOR SUATU FLY-OVER; JENENGE KLALEN) JAN NENG PUSAT KOTA KL, NENG NGKONO ANGGER GAREP NGGOLET TLEMBUG, APA BARANG TELERAN YA NJEPRAH. LANDANE YA NJEPRAH. DENENG ORA TAU KENANG BOM??

TRUS KENAPA KO SEGERA SETELAH BOM BALI I NJEBLUG (AKHIR 2002), TAHUN 2003 ADALAH PROMO TOURISM GEDHE2AN “VISIT MALAYSIA YEAR”, NGEPASI LANDA2 PADA GILA MBENGI PLESIR MARING BALI.??

TRUS MANING, ORA GANTI MINGGU SEUWISE DR. AZAHARI DIBEDIL DETASEMEN 88, PULUHAN EWU WONG-WONG INDON SING PADA NGODHE NENG MALAYSIA DIUBER-UBER SEPORET-E, DICEKELI, DISABETI ROTAN, DIKURUNG, TERUS DIBALEKNA?? AL RI SPESIAL METHUK NGGANGGO KAPAL PERANG (YA SEDURUNGE WIS SOK DIUBER-UBER SIH, TAPI PAS MOMEN KUWE SKALA NGAMUKE PULISI DIRAJA JAN ORA UMUM). PAK SBY NGASI GIPYAK GOLI REMBUGAN NGGO MASALAH TKI KIYE. ANTIKLIMAKS- E, SIKI WIS SIREP, LANGKA MANING KABAR BERITA TENTANG PENGEJARAN NOORDIN M. TOP.

NGEBOM KUWE OPERASI MILITER. RAGAD-E AKEH. NEK DUWIT SING NGGO NGGERAKNA PENGEBOMAN SING CUKUP SERING KUWE DIGOLET SEKANG KENE2 BAE (KAYA MBEGAL BAKUL EMAS) ORA MUNGKIN CUKUP. USAMAH NGIRIM DUWIT? BORO2. USAMAH REKASA BANGET. MRIANG ORA MARI2. BEN MINGGU RUTIN KUDU HEMODIALISIS NENG NJERO GUA2 NENG AFGHANISTAN.

NEK NEGARA2 ASTENG PADA BLANG-BLENG. TAPI MALAYSIA KAMBI SINGAPUR AMAN, YA NEGARA LORO KUWE SING BATHI GEDHE. LANDA PADA NGANAH SIIIH. GAWENI PABRIK. PLESIR, NGANTOR, PROPERTY DLL. NEGARA-NEGARA SING ORA AMAN TETEP BAE ANGEL MAJUNE, LANDA NGERI SII..

TAPI KENAPA CAMBODIA ORA DI BOM?? – WIS REKASA DHEWEK KAWIT KUNA. LANDA SING GELEM NGANAH MUNG BRAD PITT & ANGELINA JOLIE. GOLET ANAK PUPON.

KENAPA VIETNAM ORA DIRUSUIH?? – NGERI DONG. VIETNAM ANU NEGARA NEKAD. 10 TAHUN GELUT KAMBI AMERIKA (’65 – ’75), 56.677 TENTARA AS TEWAS. DADI RATA2 SETAUN 5.600 TENTARA AS TERBUNUH. INTEL MELAYU MIKIR PING SEWELAS NEK AREP GAWE GARA2 KAMBI WONG VIETNAM.

LAOS?? KADOHEN. TUR YA LAOS NGGAL DINA WIS NGGO MASAK IBU2. NGGO NGELAN TEGEYAN UMPAMANE.

MYANMAR?? JORNA BAE. DIPERES LANGKA SANTEN-E.

“dadi kemutan, pertengahan ‘60an, jaman konfrontasi, Malaysia wanine ngundang tukang pukul. Sing diundang sekompi SAS (Special Air Service) Inggris. nggo jaga patroli sepanjang perbatesan neng Kalimantan. Logistik-e kumplit. Sing melasi banget angger diwaca maning kuwe, cerita close combat neng satu area sing aranne Plamam Mapu neng perbatasan Indonesia-Serawak kana. SAS setengah pleton lawan TNI sebatalyon, TNI-ne amsyong.”

“Tapi enggane karo Siti Nurhaliza, ko doyan ora, Ndro??”
“Najis!!!” seru Endro, karo mrenges terus ngomong maning lirihan, “tai babi maksude lho…, sing najis. Nek Siti tah ya ndeleng-ndeleng ngko. Nek dedusi dipit sing resik tur nganggo sabun wangi tah ya melik katonne inyong..”

Dikisahkan kembali oleh Dimas "Engky" Widiokongko